مهندس ناظمی خبر داد:
برگزاری چندین دوره آموزشی در شرکت پالایش گازفجرجم


رئيس اداره آموزش شركت پالايش گازفجرجم گفت: در راستای تقویم آموزشی شرکت پالایش گاز فجر جم و با همکاری آموزشگاه شهید بهشتی  و آموزش مجتمع مسکونی دور های آموزشی  مختلفي بصورت مجازی برگزار می گردد.

وي افزود: دوره معیارهای مصرف بهینه  انرژی ویژه کمیته انرژی پالایشگاه  يكي از اين دوره ها است . اين دوره را آقاي علیزاده دکترای مدیریت و صرفه جویی انرژی در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه برگزار مي كند.
ناظمي تصريح كرد: دوره آموزشی فرایند تولید آب نرم به روش تبادل یونی ویژه واحد آب و بخار و عملیات بازیافت آب از ديگر دوره هايي است كه توسط سرکار خانم عبداللهی دکترای شیمی و کارشناس برجسته در حوزه آب برگزار مي گردد.
وي با اشاره به  حوزه آموزش خانواده نیز اظهار داشت: در اين حوزه نيز "کارگاه آموزشی مدیریت استرس" برگزار خواهيم كرد و همكاران مي توانند در تاریخ ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه در اين دوره شركت كنند
   1399/3/17 13:24
  
تعداد بازدید :  1205