بیش از 60 هزار مترمکعب ظرفیت مخازن آب در شرکت پالایش گازفجرجم
 
 
بيش از 60 هزار مترمكعب ظرفيت مخازن آب در شركت پالايش گازفجرجم
رئيس واحد آب، برق وبخار در شركت پالايش گازفجرجم گفت: نقش حياتي مخازن آب پالايشگاه در استمرار توليد بسيار حائز اهميت است و در حال حاضر ظرفيت اين مخازن بيش از 60 هزار متر مكعب مي باشد.
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم، غلامرضا محمودي با اشاره به اهميت نقش واحد تصفيه گفت: اين واحد نقش مهمي در استمرار توليد دارد و بعنوان قلب پالايشگاه شناخته مي شود.
وي افزود: واحد آب ، برق وبخار قلب پالايشگاه است و با راهبری این واحد به صورت تولید مستمر آب، برق و بخار، استمرار توليدامكان پذيراست و با تامین آب بهینه، نقش کاربرد بخار نيز پر رنگ شده واين امكان را بوجود مي آورد كه بتوانيم كليه قسمتهاي پالايشگاه را درچرخه توليد به حركت درآوريم.
رئيس واحد آب، برق وبخار در شركت پالايش گازفجرجم تصريح كرد:کمک به جداسازی مواد مختلف از یکدیگر، خنك  سازی نوك مشعلهاي فلر و یونیزه نمودن آتش سر مشعلها جهت بهسوزی و کاهش آلودگی از عمده مصارف بخار در اين شركت مي باشد.
وي ادامه داد: درمخازن آب اين شركت هزاران متر مكعب آب ذخيره شده است که عمدتا جهت  تولید بخار در بویلرها و همچنین ذخیره اطمینان واحد آتش نشاني جهت کنترل آتش سوزی های احتمالی  در پالایشگاه و محیط پیرامونی است.
   1400/3/10 12:37
  
تعداد بازدید :  120