تامین آب مورد نیاز پالایشگاه فجرجم از سدباغان
تامين آب مورد نياز پالايشگاه فجرجم از سدباغان
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست هفتگي خود با سرپرستان با اشاره به روند پيشرفت پروژه عظيم سدباغان گفت: انتظار داريم طبق تعهداتي كه داده شده است ، آب مورد نياز اين شركت در زمستان سال جاري بطور كامل از محل فرازبند سدباغان تامين شود.
وي افزود: طرح انتقال آب از محل فرازبند  خوشبختانه 88 درصد پيشرفت دارد و حتي 13 كيلومترباقيمانده خطوط انتقال آب ازسدباغان تا پالايشگاه نيز توسط اين شركت تهيه و در اختيار شركت آب منطقه اي استان بوشهرگذاشته شده است.
مهندس نجفي با اشاره به پروژه "فرازبند" سد عظيم باغان گفت:  اكنون آماده ذخيره حجم قابل توجهي از آب هاي سطحي است و انتظار داريم پس از تكميل خطوط برق و آب اين پروژه ، تا زمستان سال جاري بتوان از اين آب بهره برداري كرد.
وي تصريح كرد:  پروژه احداث سد مخزني باغان يكي از پروژه هاي مهم استان بوشهر محسوب ميشود كه با مشاركت مالي شركت پالايش گازفجرجم در حال ساخت مي باشد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم خاطرنشان كرد: اين شركت بر اساس تعهد خود تا سقف 158ميليارد تومان در احداث اين سد مشاركت دارد.
وي افزود:  بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته بعد از اتمام كامل پروژه  15 میلیون متر مکعب آب از سد باغان جهت مصارف مختلف به شهرستان  جم منتقل می شود که سهم پالایشگاه فجرجم و شهرک های آن سه میلیون متر مکعب  است و  به این ترتیب اين شركت برداشت آب را از دشت ریز متوقف خواهد كرد.
 
   1400/2/21 14:48
  
تعداد بازدید :  147