تاکید بر دورکاری موثر کارکنان در شرکت پالایش گازفجرجم

مهندس نجفي براي سومين بار پياپي در نشست خود با سرپرستان شركت بر دوركاري موثر در تمامي سطوح پالايشگاه براي كاهش ترافيك و تجمع كاركنان در محل كار تاكيد كرد.
وي افزود: نزديك به 400 نفر از كاركنان رسمي و پيماني اين شركت داراي بيماري زمينه اي هستند كه دوركاري آنها طبق قانون بايد در اولويت قرار داشته باشد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم از بخش هاي پشتيباني و عملياتي خواست موضوع دوركاري كاركنان را با توجه به شيوع بيماري كرونا در سطح شهرستان به گونه اي برنامه ريزي كنند كه ضمن پيشبرد امورات محوله،شاهد حضور حداقلي كاركنان در محل كار باشيم.
وي با اشاره به  برخي محل هاي پرازدحام شركت مانند سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان و بخش هاي عملياتي و تعميرات اساسي اضافه كرد: ضرورت دارد كه در اين مكان ها پروتكل هاي بهداشتي با جديت بيشتر مانند سال گذشته اجرا گردد .
مهندس نجفي از واحد حمل ونقل نيز به خاطر ضدعفوني نمودن مداوم ناوگان خود تقدير و تشكر كرد .
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در بخش ديگري از اظهارات خود از مديريت اجرايي شهرك مسكوني پارس جم نيز خواست نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي در آن مجموعه تمامي حساسيت هاي لازم را مدنظر قرار دهد و سركشي مداوم از اماكن را در برنامه خود قرار دهد.
وي گفت: نقش  شهرك هاي مسكوني در قطع زنجيره كرونا بسيار حائز اهميت است و خانواده هاي كاركنان بايد به دور از عادي انگاري ؛شيوع كرونا را جدي بگيرند.
   1400/2/1 17:22
  
تعداد بازدید :  74