تاکید مدیرعامل بر رسیدگی به مسائل صنفی حوزه کارگری در شرکت پالایش گازفجرجم

مهندس نجفي در نشست هفتگي توليد با حضورسرپرستان شركت، ضمن اشاره به روزهاي پاياني سال گفت: تمامي مطالبات حقوقي و صنفي كارگران مي بايست تا قبل از پايان سال به سرانجام برسد.
وي طرح طبقه بندي مشاغل و بيمه تكميلي را دو دغدغه مهم كارگران شركت دانست واظهار داشت: اقدامات خوبي در اين راستا انجام شده است ومي بايست تا پايان سال جاري اين اقدامات نهايي گردد.
نجفي افزود: شفافيت اجراي اين دو طرح و تشريح روند پيشرفت آنها به مجموعه كارگري؛ يكي از مهم ترين اقداماتي است كه منابع انساني و امور مالي بايد در دستور كار خود قرار دهند.
وي ادامه داد: قرارداد شركت در راستاي بيمه تكميلي كارگران شفاف است وبايد بدهي هاي مربوطه پرداخت، تا اين مهم نيزبراي كارگران عملياتي گردد و درآستانه سال جديد عيدي خوبي در حوزه سلامت ودرمان براي آنها وخانواده هاي محترم شان باشد.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم گفت: دستگاه نظارت و روساي واحد ها با همكاري منابع انساني همچنين شرح دقيق روند طبقه بندي مشاغل را نيز براي كارگران توضيح دهند تا در اين زمينه خداي ناكرده حقي از كارگري تضييع نشود.
وي تصريح كرد: حقوق و مزاياي تمامي كارگران نيز مي بايست طبق قانون در ماه جاري (اسفندماه)نهايي شود و هيچ معوقه اي در اين زمينه پذيرفتني نيست.
   1399/12/11 10:17
  
تعداد بازدید :  166