درچارچوب مسئولیت های اجتماعی:
تجهیز ورزشگاه های شهرهای پیرامون پالایشگاه فجرجم به صندلی های استاندارد
در راستای مسئولیت های اجتماعی، ورزشگاه های شهرهای ریز و جم از سوی این شرکت به صندلی های جدید و استاندارد مجهز شدند.

 
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم؛ تامین اعتبار، سفارش گذاری و خرید صندلی های استادیومی پشتی دار، از ابتدای دی ماه سال جاری شروع شده و عملیات نصب این صندلی ها، گامی در راستای استانداردسازی این ورزشگاه ها محسوب می شود.
گفتنی است به تازگی سالن ورزشی چندمنظوره ای نیز در پایانه صادراتی شرکت پالایش گازفجرجم در بندرسیراف به بهره برداری رسیده است و ورزشکاران و علاقمندان شهر سیراف نیز می توانند با هماهنگی امور ورزش از این مجموعه استفاده کنند.
 
شرکت پالایش گازفجرجم از حامیان ورزش محیط پیرامون است و تا کنون خدمات گسترده ای در این راستا برای جامعه ورزشی شهرهای پیرامون خود داشته است.

   1401/12/14 10:56
  
تعداد بازدید :  56