تجهیز ونوسازی مراکز اموزشی در مجتمع مسکونی پارس جم توسط شرکت پالایش گازفجرجم
توسط شرکت پالایش گازفجرجم صورت گرفت:
تجهیز ونوسازی مراکز اموزشی در مجتمع مسکونی پارس جم
 
اکبر ناظمی رئیس اداره آموزش شرکت پالایش گازفجرجم گفت: برخی از مراکز آموزشی مجتمع مسکونی پارس جم توسط این شرکت تجهیز ونوسازی شده است وتجهيزات آموزشی و اداری این مراکز تامین گردید.
 
وی افزود: این تجهیزات با درخواست و پیگیری واحد آموزش و مدیر اجرایی مجتمع مسکونی، و همکاری و حمايت مدیرعامل، مدیر پشتیبانی، رئیس آموزش و واحد کالای شرکت پالایش گاز  فجرجم انجام گرفته است که از همه این عزیزان قدردانی می شود.
 
گفتنی است بخش اول تجهیزات هوشمندسازی نیز در نیمه اول مهرماه توسط شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی خریداری و به مراکز جدید تحویل داده شده است.
   1400/8/4 08:52
  
تعداد بازدید :  460