مهندس نجفی در نشست هفتگی تولید
تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام در شرکت
مهندس نجفي با اشاره به آغاز دهه مبارك فجر و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ؛ نسبت به تسريع در اتمام پروژه هاي نيمه تمام در شركت تاكيد كرد.
خوشبختانه پروژه هاي مهمي در اين دهه مورد افتتاح ويا بهره برداري قرار خواهد گرفت اما در عين حال از تمامي واحدها خواسته مي شود كه با توجه به روزهاي پاياني سال،همه پروژه هاي نيمه تمام خود را به پايان برسانند ويا آنها را تعيين تكليف نهايي كنند.
واحد حمل ونقل نيز موظف است با همكاري ديگر واحدهاي مربوطه نسبت به نهايي شدن پروژه ساخت پاركينگ اقدامات لازم را بعمل آورد و اين پروژه  نيز كه بيش از 90 درصد پيشرفت دارد آماده بهره برداري شود.
هيچ تعللي در راه اندازي اين پروژه طبق برنامه پذيرفتني نيست و مي بايست بر اساس استانداردها ونقشه هاي مهندسي اين پروژه به زودي نهايي گردد.
اهميت توليد پايداردر روزهاي سرد سال
مهندس نجفي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به روزهاي حساس پاياني سال جاري و ضرورت توليد پايدار در شركت گفت: همه مديران ارشد و سرپرستان مي بايست به اين موضوع اهتمام ويژه اي داشته باشند و حتي از مرخصي هاي خود استفاده نكنند.
به دليل شرايط خاص توليد؛ موقعيت مناسبي براي استفاده از مرخصي سرپرستان ارشد شركت نيست و همه مديران مي بايست با حضور مستمر خود نسبت به پايداري توليد در روزهاي باقيمانده تا پايان سال اطمينان حاصل كنند.
عادي انگاري كرونا ويروس يك هشدار جدي است
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم در نشست هفتگي توليد با اشاره به شيوع ويروس كرونا و طولاني شدن اين روند گفت: عادي انگاري كرونا ويروس يك هشدار جدي است وكاركنان شركت نبايد لحظه اي از حساسيت هاي مرتبط با كوويد 19 غافل باشند.
آمارها نشان مي دهد شركت پالايش گازفجرجم توانسته است با اين ويروس عالم گيربه خوبي مقابله كند اما اگر كاركنان نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي احساس خستگي و بي تفاوتي كنند تمام تلاش هاي صورت گرفته به هدر خواهد رفت.
بهداشت صنعتي همچنان برنامه هاي خود را در مقابله با كرونا ويروس با جديت دنبال كند و هر گونه عدم انطباق در اين زمينه را با اولويت گزارش داده و نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
   1399/11/12 14:59
  
تعداد بازدید :  208