تشکیل پنجمین جلسه شورای فرهنگی شرکت پالایش گازفجرجم در نیمه دوم سال جاری

شورای فرهنگی شرکت پالایش گازفجرجم، پنجمین جلسه خود را با حضور تمامی اعضاء و مدیرعامل محترم به عنوان رئیس شورا در سالن کنفرانس شرکت تشکیل داد.
در این نشست برنامه های فرهنگی مجتمع مسکونی پارس جم مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت و با اجرای ۱۶ برنامه متعدد برنامه فرهنگی در این مجتمع موافقت شد.
موافقت با اجرای  برنامه های فرهنگی روابط عمومی، امور ایثارگران و بسیج شرکت نیز از دیگر مصوبات این نشست بود که در بهمن ماه پیش رو در سطح شرکت برگزار خواهد شد.

   1401/10/27 15:22
  
تعداد بازدید :  88