تصاویری از تلاش کارگران روزه دار در شرکت پالایش گازفجرجم
روز گذشته مهندس نجفي به اتفاق هيات همراه براي چندمين بار متوالي طي سال جاري،  از بخش هاي مختلف پالايشگاه ديدن كرد.
مديرعامل شركت به محل كار كارگران رفت و از نزديك ضمن ابراز خداقوت به اين عزيزان، در جريان جزئيات روند پيشرفت تعميرات اساسي نيز قرار گرفت.
عمليات  تعميرات اساسي يكي از مهم ترين پروژه هاي شركت پالايش گازفجرجم محسوب مي شود و كارگران روزدار شركت با گرماي طاقت فرساي جنوب ،نقش مهمي در اين پيشرفت اين پروژه بر عهده دارند.
 
   1400/2/21 14:29
  
تعداد بازدید :  147