تقریبا نیمی از کارکنان شرکت هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند
رئیس بهداشت صنعت :
تقریبا نیمی از کارکنان شرکت هر دو دز واکسن کرونا را دریافت کردند
مهندس قائدی با اعلام این مطلب خاطر نشان کرد: تعداد ۱۸۷۳ نفر از کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم ، معادل ۸۳ درصد دز اول و تعداد ۱۰۱۰ نفر از کارکنان معادل ۴۵درصد هر دو دز واکسن را دریافت کردند.
 
وی افزود: تا کنون ۷۴۰ نفر از ۸۵۳ کارکنان رسمی و ۱۱۳۳ نفر از ۱۴۰۸ کارکنان پیمانکاری واکسن دریافت کردند.
 
رئیس بهداشت صنعتی شرکت پالایش گازفجرجم تصریح کرد: در مقایسه با میانگین تزریق واکسیناسیون در کشور وضعیت بهتری داریم.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه شیوع بیماری و چرخش ویروس کاهش یافته است و این بهترین زمان برای انجام واکسیناسیون می باشد.
 
قائدی یاد اور شد: همواره به یاد داشته باشیم که واکسیناسیون به تنهایی باعث کنترل بیماری نمی شود و همچنان باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرد.
 
گفتنی است تا کنون تعداد جلسات رسمی کرونا در شرکت۵۳ جلسه بوده است و ۹۸ درصد مصوبات این جلسات اجرا شده است.
   1400/7/14 07:39
  
تعداد بازدید :  879