تمدید گواهینامه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش گازفجرجم
تمدید گواهینامه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش گازفجرجم
 
مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گازفجرجم گفت: شرکت پالایش گاز فجر جم موفق به  تمدید گواهینامه سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی و ارتقا سیستم مدیریت انرژی به نسخه ۲۰۱۸ شده است.
 
وی افزود:  در ممیزی ثبت و صدور گواهینامه های سیستم مدیریت ISO 50001 و ISO 55001 که به صورت مجازی و با حضور ممیزین شرکت مرتبط برگزار گردید، فرایندها و واحدهای مرتبط با این دو سیستم مدیریتی ممیزی گردیدند.
 
مهندس حمید اله وردی تصریح کرد: استفاده بهینه ایجاد حداکثر ارزش از دارایی های سازمان اعم از دارایی‌های فیزیکی یا ناملموس و مالی یا غیر مالی دغدغه  مدیران سازمان‌ است و بر این اساس تمدید این گواهینامه ضرورت داشته است.
 
وی ادامه داد:شرکت پالایش گازفجرجم با دریافت گواهینامه های مختلف و تمدید آنها به دنبال به روزآوری و بهره وری بیشتر از سازمان خود است.


 
   1400/9/29 11:25
  
تعداد بازدید :  426