تکمیل بانک اطلاعاتی فرزندان ایثاگر شاغل در شرکت پالایش گازفجرجم
رئيس منابع انساني خبر داد:
تكميل بانك اطلاعاتي فرزندان ايثاگر شاغل در شركت پالايش گازفجرجم
احمدرحيمي حياتي گفت: در حال حاضربانك اطلاعاتي بيش از 300 نفر از كاركناني كه در گونه هاي مختلف ايثارگري مانند فرزندان شهداء،جانبازان وفرزندان جانبازان،آزادگان وفرزندان آزادگان،رزمندگان وفرزندان رزمندگان هستند توسط  واحد امور ايثاگران شركت جمع آوري و به ستاد مركزي تهران ارسال شده است.
اين افراد يا قرارداد مستقيم هستند ويا در بخش هاي مختلف پيمانكاري شركت پالايش گازفجرجم مشغول به كار هستند.
اين كار بر اساس قوانين ومقرراتي صورت گرفته است كه مجموعه وزارت نفت براي تبديل وضعيت اين عزيزان در نظر دارد و در برنامه ششم توسعه نيز به آن اشاره شده است.
همچنين در سال جاري تبدیل وضعیت پنج نفر از کارکنان پیمانی شركت نيز، پس از تکمیل پرونده ارزشیابی و دوره کار آموزی آنان و اخذ نظریه هسته  گزینش در شورای کارآموزی شرکت ملی گاز انجام شده است.
مجوز صدور حکم رسمی اين عزيزان نيز ابلاغ وپس ازتنظيم با تائید مدیر محترم عامل به آنان تسلیم گردیده است.
 
 
   1399/10/18 16:30
  
تعداد بازدید :  50