جلسه بازدید مدیریتی(HSE tour management ) از پایانه بندر سیرافجلسه بازدید مدیریتی(HSE tour management ) از پایانه بندر سیراف با حضور مدیرعامل برگزار گردید.
قبل از بندر سیراف، بازدید مدیریتی انبار کالا و حمل و نقل انجام شده است و این جلسه، سومین بازدید مدیریتی از دور جدید تورهای HSE شرکت می باشد.
در ابتدای این جلسه و قبل از بازدید میدانی از تاسیسات و محوطه پلاژ پایانه سیراف، عدم انطباق های مربوط به بازدید قبلی از واحد حمل و نقل پالایشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   1401/11/10 09:31
  
تعداد بازدید :  232