حمل ونقل زیربنای حرکت تولید پایدار در پالایشگاه محسوب می شود
حمل ونقل زیربنای حرکت تولید پایدار در پالایشگاه محسوب می شود
 
مهندس نجفی در نشست هفتگی خود با سرپرستان با اشاره به 26 آذرماه روز حمل ونقل گفت: حمل ونقل زیربنای حرکت تولید پایدار در پالایشگاه محسوب می شود.
 وی افزود: حمل ونقل در پالایشگاه بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند تولید پایدار دارد و  منشاء خدمات زیادی است.
 مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم تصریح کرد: خوشبختانه سرویس دهی به مجموعه کارکنان به خوبی انجام می شود ورضایتمندی در این زمینه مطلوب است.
وی ادامه داد: چنانچه سیستم حمل ونقل شرکت آسیب ببیند، فعالیت های جاری مختل می شوند و تولید پایدار و مستمر نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
 مهندس نجفی با اشاره به ارتقای کیفیت فنی و دانش مدیریت سیستمهای حمل و نقل خاطرنشان کرد:  تقویت تجهیزات ناوگان حمل ونقل و محافظت از ماشین آلات موجود یکی دیگر از اقدامات مهم این واحد محسوب می شود.
 
 
 
 
 
 
   1400/10/2 14:12
  
تعداد بازدید :  113