رئیس آتش نشانی شرکت پالایش گازفجرجم
 
رئیس آتش نشانی شرکت پالایش گازفجرجم:


پروژه تعویض رینگ آب آتش نشانی شرکت 20 درصد پیشرفت دارد

عبدالرضا پرندین گفت: با توجه به اهمیت شبکه آب آتش نشانی شرکت در دستیابی به هدف استراتژیک ارتقاء سطح آمادگی به موقع در مواجهه شرایط اضطراری و بحران، لازم است رینگ آب این شبکه از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

وی افزود: لذا با توجه به شواهد ناکارآمدی مناسب آن رینگ در سالیان گذشته، مطالعاتی در جهت رفع این عدم انطباق صورت پذیرفت.
 
رئیس آتش نشانی شرکت پالایش گازفجرجم تصریح کرد: بلافاصله با همکاری ادارات و واحدهای مهندسی، تعمیرات، بهره برداری، HSE، کالا، بازرسی فنی و ... اقدامات اصلاحی کوتاه مدت و بلند مدت در جهت مدیریت خط تعریف گردید.

وی ادامه داد: پس از اجرایی نمودن اقدامات اصلاحی کوتاه مدت در سالیان گذشته، از سال 1400 پروژه بلند مدت تعویض رینگ آب آتش نشانی آغاز و این پروژه اکنون فعال است.
 
گفتنی است این پروژه در فاز اول خود 20 درصد پیشرفت دارد و در این فاز هزار متر لوله گذاری می شود.
   1400/8/4 12:09
  
تعداد بازدید :  509