رئیس روابط عمومی خبر داد

مهندس سيد مهدي احمدي با اشاره به دستورالعمل پاداش تحصيلي فرزندان ممتاز كاركنان در سال ۱۳۹۹ گفت: بعد از توقف دو ساله، شیوه پرداخت اين دستورالعمل به تازگي اعلام شده است و جزئيات آن نيز به زودي به اطلاع همكاران خواهيم رساند.
وي افزود: آنچه فعلا در اين دستورالعمل آمده ، تنها براي پذيرفته شدگان مقاطع تحصيلي ارشد ودكتري است و اشاره اي به مقاطع تحصیلی پايين تر نشده است.
رئيس روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم تصريح كرد: فرم مرتبط به تحصیل فرزندان کارکنان به زودی در اختیار همه قرار خواهد گرفت و مبلغ آن برابر ضوابط ومقررات به همكارانی که فرزندان آنان شرایط لازم را داشته باشند پرداخت مي شود.
 
   1399/8/8 12:11
  
تعداد بازدید :  250