رئیس HSE شرکت ملی گاز ایران

شركت پالايش گازفجرجم در سطح شركت ملي گاز ايران يك شركت ممتاز به شمار مي رود.
رئيس HSE شركت ملي گاز ايران در نشست خود با مهندس نجفي و جمعي از سرپرستان اين شركت ،با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمينه پيشگيري از كرونا ويروس گفت: شركت پالايش گازفجرجم در سطح شركت ملي گاز ايران يك شركت ممتاز به شمار مي رود.
وي افزود:موفقيت شركت پالايش گازفجرجم در پيشگيري از كرونا ويروس يك شبه بدست نيامده است و  اقدامات اين شركت  در زمينه مهار كرونا ويروس مي تواند الگويي براي ديگر شركت هاي منطقه باشد .
دكتر غلامرضا بهمن نيا تصريح كرد:  امر آموزش وفرهنگ سازي هميشه در برنامه هاي شركت پالايش گازفجرجم پررنگ بوده است وبدون شك اين ظرفيت مهم اكنون به كمك اين شركت در  شرايط بحراني كرونا ويروس آمده است.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود از حس خوب ومثبت هميشگي اش به شركت پالايش گازفجرجم اشاره وخاطرنشان كرد: پالايشگاه جم يك پالايشگاه با اصالت وفاخري است كه مديران بزرگي به شركت ملي گاز ايران معرفي كرده است.
رئيس HSE شركت ملي گاز ايران ادامه داد: اصالت در رفتار و عملكرد مديران وكاركنان شركت پالايش گازفجرجم به خوبي قابل لمس است و اين نكته همواره سبب ممتاز بودن اين شركت در ميان ديگر شركت هاي پالايشي بوده است.
وي تصميمات واقدامات مديريت عامل شركت پالايش گازفجرجم در زمينه پيشگيري از كرونا ويروس را تصميمي هوشمندانه و مدبرانه توصيف وادامه داد: من وظيفه خود مي دانم در سطح مديريت عالي شركت ملي گاز ايران از اين تصميمات به خوبي دفاع كنم.
بهمن نيا در بخش ديگري از اظهارات خود با نگراني از پيك تازه اي از كروناويروس در اوايل پاييز پيش رو گفت: همه ما بايد آمادگي لازم را در اين ارتباط داشته باشيم واجازه ندهيم نيروي انساني در شركت ملي گاز با نگراني و تهديدات مرتبط بيماري كرونا ويروس درگير باشد.
وي اضافه كرد: مديران عملياتي در اين شرايط بحران كه قرار داريم اجازه دارند با تشخيص خود ، به گونه اي برنامه ريزي كنند كه هرگونه اقدامي را كه نيروي انساني ودر نهايت توليد را با آسيب و تهديد روبرو مي كند خنثي كنند. 
 
 
 
   1399/6/12 08:39
  
تعداد بازدید :  485