روش نوین تصفیه آب در شرکت پالایش گازفجرجم

از اقدامات مهم واحد بازيافت آب و فلر در شركت پالايش گازفجرجم محسوب مي شود

در راستاي بهينه سازي فرايندهاي توليد، توسط كارشناسان ادارات مختلف پالايشگاه ، سيستم تصفيه آب قديمي EDR  با سيستم تصفيه آب نوين جايگزين گرديده است.
اين پروژه منجر به كاهش مصرف آب  در شركت گرديده است و  واحدهاي "بازيافت آب و فلر"  و "تصفيه آب و توليد بخار"  در اين مهم نقش بسزايي دارند.
نصب اريفيس (Orifice Plate) جهت كنترل و كاهش ميزان  گاز ارسالي به فلر از ديگر اقدامات واحد بازيافت آب وفلر در 6 ماهه نخست سال بوده است.
اكنون در نقاط مختلف اريفيس   (Orifice Plate)   نصب گرديد و اين عمل در كاهش ميزان گاز ارسالي به فلر نقش مهمي دارد.
   1399/8/26 14:36
  
تعداد بازدید :  62