مناقصه سند بلاست و اجرای پوشش کامپوزیت کف ،دیواری و سقف تانک TK-101C تاسیسات بندر سیراف (1399/12/23)
دریافت فایل