قابلیت برگزاری تمامی نشست های سرپرستان شرکت در بستر مجازی
رئيس واحد فن آوري اطلاعات خبر داد:
قابليت برگزاري تمامي نشست هاي سرپرستان شركت در بستر مجازي
مهندس محسن مختاري گفت: با توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري وسخت افزاري و به دليل ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي در موضوع كوويد 19 ، اكنون قابليت برگزاري تمامي نشست هاي سرپرستان شركت در بستر مجازي وجود دارد.
وي افزود:خوشبختانه در يك نشست رسمي با استفاده از نرم افزار skype for business   توانستيم نشست مجازي خوبي برگزار كنيم وتعداد قابل توجهي از سرپرستان نيز در اين نشست به صورت مجازي شركت كردند.
رئيس واحد فن آوري اطلاعات شركت پالايش گازفجرجم ، نرم افزاری skype for business   را يك نرم افزارکارآمد و مفید در جهت ارتباط بین کاربران درون سازمانی دانست وتصريح كرد: اين نرم افزاركه توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است ابزار مناسبي براي برقراري ارتباط مجازي است.
وي اظهار داشت: كيفيت تصوير وصداي كاربران نيز در اين ارتباط بسيار مطلوب است وخوشبختانه محدوديتي نيز براي پيوستن افراد به نشست هاي مجازي نخواهيم داشت.
گفتني است طي چند روز گذشته  اولين نشست مجازي سرپرستان شركت پالايش گازفجرجم با حضور مديرعامل برگزار شد.
در اين نشست به مدت دو ونيم ساعت و بصورت  آنلاين ؛  مسائل مختلف توليد وتعميرات شركت  مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
برگزاري نشست هاي مجازي سرپرستان با آماده نمودن زيرساخت هاي لازم توسط اداره فن آوري  اطلاعات صورت پذيرفته است و رويكرد برگزاري نشست ها به خاطر تاكيد بهداشت صنعتي و برنامه مقابله با كرونا ويروس به صورت مجازي خواهد بود.
   1399/7/15 12:27
  
تعداد بازدید :  345