مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به برنامه ریزی دقیق این شرکت در حوزه منابع و مصرف آب خاطرنشان کرد
در مقایسه با یک دهه گذشته:
کاهش 77 درصدی مصرف آب در شرکت پالایش گازفجرجم
مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به برنامه ریزی دقیق این شرکت در حوزه منابع و مصرف آب خاطرنشان کرد: پالایشگاه جم در مقایسه با یک دهه گذشته شاهد کاهش 77 درصدی مصرف آب در پروژه تعمیرات اساسی بوده است.
وی افزود: در پروژه تعمیرات اساسی سال 1399 شرکت پالایش گازفجرجم؛ یک هزار و 135 مترمکعب آب مصرف شده است که کمترین میزان مصرف آب از زمان راه اندازی شرکت تا کنون بوده است و این رقم در یک دهه گذشته نزدیک به 5 هزار متر مکعب در روز بوده است.
مهندس نجفی، تغییر روش های شستشوی مخازن و ظروف و بازگردانی مجدد واستفاده از آب مصرف شده و همچنین نظارت زیست محیطی شدیدتر بر روند اجرای کار توسط پیمانکار از مهم ترین دلایل کاهش مصرف آب در تعمیرات اساسی این شرکت عنوان کرد.
وی تصریح کرد: هم زمان با این اقدامات، دوره های مختلف آموزشی نیز برای کارکنان و کارگران تعمیرات اساسی در زمینه کاهش مصرف آب و شیوه مصرف ان در سطح شرکت برگزار شده است.
 
 
 
 
   1400/6/22 12:49
  
تعداد بازدید :  116