معرفی سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت پالایش گازفجرجم
مهندس نجفي مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم ،طي حكمي محمدرضا بابايي فيشاني را به عنوان سرپرست مديريت پشتيباني شركت پالايش گازفجرجم منصوب كرد.
امروز 22 فروردين ماه طي آييني با حضور مديرعامل و جمعي از سرپرستان شركت پالايش گازفجرجم ، محمدرضا بابايي فيشاني  به عنوان سرپرست مديريت پشتيباني شركت منصوب واز خدمات محمدرضا نادك زاده در دوران تصدي مسئوليت قدرداني شد.
 

   1400/1/28 13:25
  
تعداد بازدید :  81