مهندس نجفی تاکید کرد: استفاده مستمر کارکنان از ماسک/ منابع انسانی در دادن ماسک بیشتربه کارکنان دریغ نکند
مهندس نجفي تاكيد كرد:
استفاده مستمر كاركنان از ماسك/ منابع انساني در دادن ماسك بيشتربه كاركنان دريغ نكند
مديرعامل شركت پالايش گافجرجم در نشست هفتگي توليد با اشاره به شيوع موج جديد ويروس كرونا اظهار داشت: تنها استفاده مداوم از ماسك و رعايت فاصله گذاري اجتماعي مي تواند اين زنجيره را قطع كند.
وي افزود:تحويل ماسك بيشتر به كاركنان يك ضرورت است و منابع انساني به گونه اي برنامه ريزي كند كه حداقل هر دو هفته يكبار به عموم كاركنان اعم از رسمي و غير رسمي وكارگران پيمانكاري به صورت يكسان ماسك تحويل داده شود.
مهندس نجفي تصريح كرد: متاسفانه درصد قابل توجهي از كاركنان شركت داراي بيماري زمينه اي هستند و بايد اقدامات پيشگيرانه در زمينه ويروس كرونا در شركت با جديدت بالايي دنبال شود.
وي گفت: از كاركنان شركت خواهش دارم واقعيت هاي درماني منطقه وامكانات آن را نيز مدنظر قرار دهند و خودمراقبتي را بيشتر جدي بگيرند.
مديرعامل شركت پالايش گافجرجم خبرداد:خوشبختانه دستگاه تونل ضدعفوني كننده نيز خريداري شده است وبه زودي نصب خواهد شد.
 
 
 
   1400/2/27 12:05
  
تعداد بازدید :  150