نزدیک به 50 انتصاب در نیمه نخست سال جاری
رئيس منابع انساني شركت پالايش گازفجرجم خبرداد:
نزديك به 50 انتصاب در نيمه نخست سال جاري
احمد رحيمي حياتي گفت: در شش ماهه نخست سال نزديك به 50 انتصاب برای کارکنان واجد شرایط با رعایت فرایند انتصابات و درچارچوب ضوابط ومقررات برنامه ریزی و رعایت ارشدیت نسبی در شركت انجام شده است.
اين كار در راستای ایجاد انگیزه مطلوب و به منظور نگهداری نیروهای فعال و کارآمد در فضای رقابتی سالم برای ارائه خدمات وارتقاء کیفیت کار ونیز هماهنگی در اتخاذ رویه عمل جهت جلوگیری از اعمال سلایق شخصی وبهینه سازی انتصابات صورت پذيرفته است.
به علت حساسیت موضوع و به موازات سیستم جامع نیروی انسانی ، واحد منابع انساني شركت پالايش گازفجرجم  نرم افزاري طراحی نموده است که با دقت بیشتری نسبت به تعيين اولويتها در انتصاب همكاران اقدام مي نمايد.
   1399/8/8 12:09
  
تعداد بازدید :  178