نهایی شدن تعمیر و بازسازی حوضچه های تبخیر در شرکت پالایش گازفجرجم

مهندس مرتضي عرب زاده رئيس واحد محيط زيست از نهايي شدن تعمير و بازسازي تمامي حوضچه هاي 13 گانه تبخير شركت پالايش گازفجرجم تا پايان سال جاري خبر داد.
وي افزود: شركت پالايش گازفجرجم 13 حوضچه تبخير دارد كه كار تعمير و بازسازي 11 تا از اين حوضچه ها طي سالهاي گذشته به پايان رسيده است و دو حوضچه باقيمانده نيز با بيش از 50 درصد پيشرفت در مرحله نهايي شدن است.
تاكيد مهندس نجفي مديرعامل محترم شركت مبني بر تعهدات زيست محيطي و رفع عدم انطباق در ترك خوردگي كف بعضي از حوضچه هاي تبخيري اين شركت دليل اصلي تعمير وبازسازي آنها بوده است و با اين كار احتمال نفوذ آلودگي به خاك و آب هاي زير زميني به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت.
وي ازهمكاري  مديريت مهندسي و توسعه وهمچنين  اداره مستغلات شركت جهت انجام اين پروژه مهم زيست محيطي تقدير كرد.
 
   1399/10/29 14:21
  
تعداد بازدید :  192