پیشرفت تعمیرات اساسی شرکت در گرمای طاقت فرسا
پیشرفت تعمیرات اساسی شرکت در گرمای طاقت فرسا
مهندس نجفی درمصاحبه ي كوتاهي با خبرنگار شركت با اشاره به پروژه مهم تعمیرات اساسی گفت:این پروژه در گرمای سخت وطاقت فرسایی که وجود دارد با پیشرفت خوبی در حال انجام است ومن بعنوان مدیرعامل این شرکت، بر تمام تلاش ها و تعلق خاطر کارکنان وکارگران شرکت واقف هستم وبه آن احترام می گذارم.
وي افزود: این پروژه از آنجا برای شرکت دارای اهمیت بالایی است که ضمن بروز توانایی و خودکفایی کارکنان؛ تولید محصولات ما نیزبه آن وابسته است.
مديرعامل شركت پالايش گازفجرجم تصريح كرد: از تمام کارکنان می خواهم که پروتکل های بهداشتی و الزامات HSE را جدی بگیرند و هرگز از ویروس منحوس کرونا غافل نباشند.
وي گفت: بخش های پشتیبانی شرکت می بایست تمام تدارکات لازم و پیش بینی های ضروری را برای پیمان های عملیاتی داشته باشند تا کارگران با اطمینان بیشتر از سلامتی و ایمنی خود به فعالیت های جاری ادامه دهند.
مهندس نجفي با اشاره به تکریم نیروی انسانی در شركت اظهار داشت: اين موضوع می بایست بعنوان یک اولویت در شرکت پالایش گازفجرجم مدنظر باشد و سرپرستان محترم در این زمینه تمام همت خود را بکار ببندند.


   1400/4/1 14:45
  
تعداد بازدید :  404