چرا مدیرعامل به دیدار سربازان وکارگران نخبه شرکت می رود

در اسفند ماه جاري مهندس نجفي در بازديدخود از بخش هاي مختلف تاسيسات با دو نفر از كاركنان غير رسمي شركت ديدار كرد واز نزديك قدرداني خود را نسبت به كاري كه اجام مي دهند ابراز كرد.
ابتدا طي بازديدي كه رئيس اداره تعميرات شركت برنامه ريزي كرده بود مهندس نجفي در كارگاه مركزي به ديدار يكي از كارگران اين واحد رفت كه با تخصص و علاقه زيادي بر روي دستگاه هاي معيوب شركت كار مي كرد.
كارگري جواني كه از نيروهاي پيمانكاري شركت محسوب مي شود با عملكرد خود؛ توجه مديرعامل و ديگر سرپرستان را به خود جلب كرده بود.
 در ديدار ديگر كه توسط واحد مهندسي و توسعه برنامه ريزي شده بود مهندس نجفي به  ملاقات جواني رفت كه از نيروهاي "طرح نظام " شركت محسوب مي شود.
وي با روحيه اي خلاقانه خود؛ پروژه ارتقا تولید دربویلرهای شرکت را شروع کرد وباموفقیت درحال تعمیم به ديگربویلرها می باشد.
انگيزه نيروهاي جوان شركت به ما انرژي مضاعف مي دهد
مهندس نجفي پس از انجام اين ديدار ها در سخناني كوتاه  ابراز داشت: وقتي مي بينم جواناني كه با كمترين توقع در بخش هاي مختلف اين شركت در راستاي شكوفايي و توليد پايدار، اين قدر شوق وانگيزه دارند خودم نيز انرژي مضاعف مي گيرم.
پالايشگاه جم يكي از قديمي ترين پالايشگاه هاي گاز كشور مي باشد كه تنها علم وتخصص همين نيروهاي جوان شركت است كه مي تواند در كنار انتقال تجربيات نيروهاي باسابقه همچنان زنده وپويا نگه داشته شود.
من از سرپرستان شركت مي خواهم كه از ظرفيت  نيروهاي جوان مجموعه خود بيشتر استفاده كنند و تلاش آنان را نيز مورد تكريم قرار دهند.


 
   1399/12/10 15:50
  
تعداد بازدید :  151