گزارش کلی از آمار واکسیناسیون پایگاه شهرک توحید اعلام شد
گزارش کلی از آمار واکسیناسیون پایگاه شهرک توحید اعلام شد
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم، رئیس مرکز سلامت کار شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: گزارش کلی از آمار واکسیناسیون پایگاه شهرک توحید اعلام شده و نشان می دهد خوشبختانه استقبال خوبی از واکسیناسیون بعمل آمده است.
 
دکتر محمدکریم نجفی اظهار داشت: تا کنون حدود 10 هزار دز واکسن به ساکنین واجد دریافت واکسن تزریق شده است که آمار قابل قبولی محسوب می شود.
 
وی افزود: بر اساس این آمار هر سه واکسن سینوفارم،برکت وآسترازنکا برای متقاضیان تزریق شده است وبیش از 1600 نفر از دانش آموزان مدارس شهرک توحید نیز در برابر کرونا ویروس واکسینه شده اند.
 
 
   1400/9/29 11:21
  
تعداد بازدید :  98