• واکسن نزده ها نمی توانند وارد شرکت شوند  (1400/8/4)
    واکسن نزده ها نمی توانند وارد شرکت شوند رئیس منابع انسانی شرکت پالایش گازفجرجم گفت: وفق مقررات و ابلاغیه های صادر شده، چنانچه همکاری همچنان نسبت به دریافت واکسن کرونا امتناع می کند و حتی یک دوز واکسن را دریافت نکرده است اجازه ورود به شرکت را ندارد. مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»