• نظام درمان آمریکا، چالشی اساسی برای انتخابات   (1391/7/23)
    نظام درمان آمریکا، چالشی اساسی برای انتخابات اوباما توانست با ایجاد برخی تعدیل ها در زمینه مداخله دولت در بازار درمان و با کسب حمایت جمهوری خواهان میانه رو طرح بیمه همگانی درمان را از تصویب بگذراند. هر چند مخالفان می گویند بیش از استدلال های منطقی این قدرت بیان جادویی رییس جمهور بوده که توانسته موافقت میانه روهای دو حزب را به دست بیاورد. مشاهده ادامه
  • راهی برای عبور از بحران   (1391/7/23)
    راهی برای عبور از بحران در بهار سال ۲۰۱۲ ستاد انتخاباتی اوباما تصمیم به قطع همکاری با موسسه بین کپیتال (Bain Capital) گرفت که یک شرکت هولدینگ خصوصی است و تخصص آن تامین سرمایه برای بنگاه های اقتصادی است. مشاهده ادامه