• ترویج علم با نمایشگاه های سیار   (1391/7/24)
    ترویج علم با نمایشگاه های سیار مساله ای که امروزه در روند رو به رشد احداث و راه اندازی موزه های مختلف در جهان مورد تاکید قراگرفته مساله آموزش عامه و ایجاد تفکر خلاق است، بنابراین راه اندازی موزه هایی با هدف ترویج و همگانی سازی علم، از اهداف و ماموریت دولت ها در حوزه سیاستگذاری ترویج به شمار می رود. مشاهده ادامه
  • از زندگی خوابگاهی بهره ببرید   (1391/7/22)
    از زندگی خوابگاهی بهره ببرید قبولی در دانشگاه برای همه افراد، سرآغاز ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که می تواند با تجربیات خوب و فراگیر، مهارت های بیشتری را در زندگی فراهم آورد. زندگی در خوابگاه یک فرصت برای دستیابی به تجارب و مهارت هاست. مشاهده ادامه
  • نگویید آیلتس دارم، بگویید آیلتس چند دارم   (1391/7/19)
    نگویید آیلتس دارم، بگویید آیلتس چند دارم «آیلتس» مدرکی است که این روزها خیلی از ایرانی ها متقاضی دریافتش هستند؛ عده ای هم برای اینکه مدرکی به مدرک های خود اضافه کنند. در این چند سال اخیر آزمون های آیلتس از طریق سه موسسه که یکی از آنها سفارت استرالیا استو از طریق آیلتس تهران ۱۰ سالی می شود که آزمون را برگزار می کند. مشاهده ادامه