• زمان به هیچ مدیری رحم نمی کند!   (1391/7/25)
    زمان به هیچ مدیری رحم نمی کند! زمان سنجی از ابزارهای مهم و رایج در صنعت و تجارت است و در ابعادی بزرگتر و وسیع تر، مدیران در پی استفاده مناسب از زمان در راستای بکارگیری بهینه و به موقع از نیروی انسانی و تجهیزات و منابع مالی در راه رسیدن به اهداف فردی و سازمانی هستند. مشاهده ادامه
  • چرا کارمند شما خوب کار نمی کند؟   (1391/7/23)
    چرا کارمند شما خوب کار نمی کند؟ آیا شما هم یک سرپرست هستید که آرزو دارید محیط کاری فعال و پویایی داشته باشید اما با این حال نمی دانید چگونه باید در کارمندان خود انگیزه ایجاد کنید؟ در این صورت با ما همراه باشید. مشاهده ادامه