• آخر ماجراجویی در رفتینگ   (1391/7/15)
    آخر ماجراجویی در رفتینگ شاید برای خیلی ها نام رشته ورزش «رفتینگ» ناآشنا باشد، اما تعداد کسانی که حداقل یک بار تجربه سوار شدن بر قایق «رفت» و عبور از دریاچه های خروشان ایران را تجربه کرده اند نیز کم نیست. مشاهده ادامه