اخبار روز 1397/3/5
انتخاب شرکت پالایش گازفجرجم بعنوان "شرکت پالایش گاز برگزیده" درهمایش تولید پایدار انتخاب شرکت پالایش گازفجرجم بعنوان "شرکت پالایش گاز برگزیده" درهمایش تولید پایدار به دنبال رشد 600 درصدی تعداد مقالات ارسالی شرکت پالایش گازفجرجم در همایش علمی تولید پایدار گاز، این شرکت از سوی کمیته راهبری همایش بعنوان "شرکت پالایش گاز برگزیده" شناخته شد و تندیس زرین همایش را دریافت کرد.
پرونده پروژه " ال پی جی " شرکت را پس 12 سال به طور کامل می بندیم پرونده پروژه " ال پی جی " شرکت را پس 12 سال به طور کامل می بندیم مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم ، در اخرین نشست هفته تولید در اردی بهشت ماه گفت: پروژه LPG یکی از مهم ترین پروژه های پالایشگاه محسوب میشود و پرونده این پروژه به زودی پس از 12 سال بسته خواهد شد.