اخبار روز 1398/3/20
مشارکت کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم در طرح ملی سنجش فشار خون مشارکت کارکنان شرکت پالایش گازفجرجم در طرح ملی سنجش فشار خون این طرح از 20 خرداد تا 15 تیرماه در شرکت پالایش گاز فجرجم توسط پرسنل مرکز سلامت کار انجام میشود و بر اساس این طرح کلیه کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکاری می توانند