اخبار روز 1398/3/30
نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم با مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم نشست مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم با مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم در این نشست که مدیراجرایی شهرک های مسکونی وسرپرست روابط عمومی شرکت پالایش گازفجرجم نیز حضور داشت پیرامون فرصت ها و موارد بهبود در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی شهرستان بحث و تبادل نظر شد.