اخبار روز 1398/7/15
بازدید مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران از پالایشگاه فجرجم بازدید مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران از پالایشگاه فجرجم روح‌الله نوریان، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران به اتفاق هیات همراه، از بخش های مختلف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پالایش گازفجرجم بازدید کرد.