اخبار روز 1398/7/20
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت پالایش گازفجرجم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت پالایش گازفجرجم رئیس منابع انسانی شرکت پالایش گازفجرجم از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت خبر داد.