اخبار روز 1398/7/21
بازدید مهندس الله وردی مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گازفجرجم از پروژه احداث سد باغان بازدید مهندس الله وردی مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گازفجرجم از پروژه احداث سد باغان پروژه احداث سد مخزنی باغان یکی از پروژه های مهم استان بوشهر محسوب میشود که با مشارکت فعال شرکت پالایش گازفجرجم در حال ساخت می باشد.