اخبار روز 1398/7/30
ساخت و راه اندازی سربوم تک وایر جرتقیل 80 تنی ساخت و راه اندازی سربوم تک وایر جرتقیل 80 تنی رئیس امور حمل ونقل شرکت پالایش گاز فجرجم با اشاره به توانمندیهای داخلی وفنی این واحد گفت: در حالی که شرکت تامین کننده آمریکایی به بهانه تحریم ها حاضر به پشتیبانی از دستگاه های خود نبود متخصصان حمل و نقل در اقدامی تحسین برانگیزموفق به ساخت و راه اندازی سربوم تک وایر جرتقیل 80 تنی شدند.
احیاء و تغییر کاربری تانکر آب رسان آتش نشانی احیاء و تغییر کاربری تانکر آب رسان آتش نشانی رئیس آتش نشانی شرکت پالایش گازفجرجم گفت: کارکنان فنی و متخصص این شرکت موفق شدند یک دستگاه تانکرمعمولی خود را با تغییر کاربری به خودرو آتش نشانی تک منظوره تبدیل و آن را در سرویس قرار دهند.