اخبار روز 1399/2/30
عملیات تعویض پوشش تانک ذخیره سازی میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم در بندر سیراف عملیات تعویض پوشش تانک ذخیره سازی میعانات گازی شرکت پالایش گازفجرجم در بندر سیراف مهندس محسن رحمانی رییس تعمیرات نوبتکاری و سرپرست سرویسهای تعمیراتی در پالایشگاه گفت: عملیات مهم پروژه پوشش کف و بدنه داخلی تانک ذخیره میعانات گازی این شرکت در بندر سیراف به روش کامپوزیت در حال انجام است.
نقش واحد تعمیرات برق بر روند پایداری تولید در شرکت پالایش گازفجرجم نقش واحد تعمیرات برق بر روند پایداری تولید در شرکت پالایش گازفجرجم یادداشتی از مهندس احمدحسین محمدپور رییس تعمیرات برق پالایشگاه فجر جم
روابط عمومی؛توسعه و مسولیت اجتماعی روابط عمومی؛توسعه و مسولیت اجتماعی یادداشتی از سجادبهزادی؛ خبرنگارشرکت پالایش گازفجرجم و دانش آموخته دکتری جامعه شناسی به بهانه ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی.