اخبار روز 1399/4/8
عملیات تعمیرات اساسی در شرکت طبق برنامه در حال انجام است عملیات تعمیرات اساسی در شرکت طبق برنامه در حال انجام است مهندس نجفی مدیرعامل شرکت در نشست هفتگی تولید گفت: خوشبختانه با اتکال به خداوند متعال، عملیات تعمیرات اساسی با مجموعه تلاش کارکنان
تاکید مهندس نجفی در مورد رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در تعمیرات اساسی تاکید مهندس نجفی در مورد رعایت جدی پروتکل های بهداشتی در تعمیرات اساسی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم گفت: "پک های بهداشتی " برای کارگران تعمیرات اساسی نیز مانند سایر کارکنان توزیع شده است و همه موظف به استفاده درست از آنها هستند.
پیشرفت 50 درصدی تعمیرات اساسی اولین واحد شیرین سازی شرکت پالایش گازفجرجم پیشرفت 50 درصدی تعمیرات اساسی اولین واحد شیرین سازی شرکت پالایش گازفجرجم مهندس نجفی با اشاره به عملیات تعمیرات اساسی در شرکت پالایش گازفجرجم به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های این شرکت گفت: در حال حاضر کار بر روی اولین واحد شیرین سازی شرکت به خوبی در حال انجام است و 50 درصد پیشرفت دارد.