اخبار روز 1399/4/18
پالایشگاه فجرجم دوستدار محیط زیست پالایشگاه فجرجم دوستدار محیط زیست پروژه تحقیقاتی اثرات مواد شیمیایی و هیدروکربوری بر روی خاک و منابع زیرزمینی در شرکت پالایش گازفجرجم در حال انجام است.
آغاز بکار سفیران سلامت در شرکت پالایش گازفجرجم آغاز بکار سفیران سلامت در شرکت پالایش گازفجرجم این رویکرد با هدف نظارت و پایش مستمر اقدامات تعریف شده در راستای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ و حصول اطمینان از رعایت الزامات در شرکت اجرایی شده است.
تولید بیش از 16 مگاوات برق در نیروگاه خورشیدی شرکت پالایش گاز فجرجم تولید بیش از 16 مگاوات برق در نیروگاه خورشیدی شرکت پالایش گاز فجرجم مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به اهمیت انرژی های تجدیدپذیراظهارداشت:نیروگاه خورشیدی این شرکت در دوره سه ماهه بیش از 16 مگاوات ساعت برق تولید کرده است.