اخبار روز 1399/4/23
کمیته سلامت نظام اداری می تواند به شفافیت فعالیت ها در شرکت کمک کند کمیته سلامت نظام اداری می تواند به شفافیت فعالیت ها در شرکت کمک کند مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به اهمیت کمیته قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در شرکت گفت:این کمیته می تواند به شفافیت بیشتر فعالیت ها در پالایشگاه کمک کند.
نصب و راه اندازی موفقیت آمیز توربین Avon کمپرسور پروپان D در شرکت پالایش گازفجرجم نصب و راه اندازی موفقیت آمیز توربین Avon کمپرسور پروپان D در شرکت پالایش گازفجرجم رئیس تعمیرات اساسی شرکت پالایش گازفجرجم گفت: با پیگیریهای مستمر و تلاشهای مجدانه اداره تعمیرات و با حمایت های مدیرعامل محترم و مدیر محترم عملیات، خوشبختانه پس از ۴ سال کار تعمیرات اساسی توربین Avon با موفقیت به پایان رسید.