آغازی دوباره و تلاشی مضاعف در شرکت پالایش گازفجرجم
يادداشت ماهانه مديرعامل / فروردين 97
همكاران عزيز و ارجمند؛
اكنون نزديك به 30 سال از عمرشركت پالايش گازفجرجم مي گذرد و در اين سالها  اين شركت فراز و نشيب هاي مهمي را تجربه كرده است و نقش موثري در مسير توسعه انرژي كشور داشته است.سرمایه انسانی اين شرکت به عنوان  شاخص ترین پیشران توسعه ، موفقيت هاي بزرگي را براي اين شركت در سطح ملي و محلي ثبت نموده است كه اكنون باعث افتخار مجموعه است.اينجانب كه از ابتداي راه اندازي شركت تا كنون در متن تمام اين فراز و نشيب ها بودم ؛ فداكاري و تخصص و تعهد همكارانم را با تمام وجود درك كرده وبه آن افتخار مي كنم. اكنون كه خداوند متعال توفيق داده است اينجانب به عنوان هفتمين مديرعامل شركت ، در خدمت صنعت گاز كشور باشم از فرصت استفاده كرده و نظر همكاران عزيز را به موارد ذيل جلب مي كنم.
  • همه مي دانيم كه شركت پالايش گازفجرجم، در آستانه نوزايي و تحولي دوباره ويك پيچ تاريخي قرار گرفته است وطبق ماموريتي كه به ما داده شده است با توكل به خداوند متعال و همفكري تمامي شما عزيزان راه روشني را در پيش رو خواهيم داشت.اكنون شركت دارای يك برنامه استراتژیک است و چشم اندازي روشن پيش روي آن قرار دارد.ما با هم تمام تلاش خود را به كار خواهيم بست كه اين پيچ تاريخي و برهه حساس كنوني را،  با استفاده از  ظرفيت هاي عظيم منابع انساني ، با موفقيت به سرانجام برسانيم.
  • تقويت برنامه هاي حمایتی شركت از منابع انساني خود در تمامي بخش هاي كارمندي و كارگري بعنوان ركن اساسي توليد و توسعه يك ضرورت است و تمام تلاش خود را در جهت رضايتمندي كاركنان و همچنين  ذينفعان سازمان و تقويت برند شرکت ملي گاز بكار خواهيم بست.
  • بي شك پشتیبانی و تمركز بر توليد بعنوان ماموريت اصلي شركت همواره مدنظر ما خواهد بود. ما در اين مسير تجربه هاي فراواني اندوخته ايم و اكنون بايد آن را عملياتي كنيم و با تمام قدرت از ظرفيت توليد شركت با رعايت كليه الزامات HSE  دفاع كنيم.
  • توسعه و نهايي كردن طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام ، با نگاهي كلان نگر به ماموريت آينده شركت يكي ديگر از ضرورت هايي است كه بايد مورد توجه مديران و كاركنان باشد.شركت پالايش گازفجرجم شركت پويايي است و در حال حاضر طرح هاي مهمي همچنان در دست اجرا دارد و نهايي كردن اين طرح ها يكي از ماموريت هاي مهم ما مي باشد.
  • نگاه یکپارچه به مسئوليت هاي اجتماعي شركت و تعامل گسترده وعميق با محيط پيراموني را تقويت خواهيم كرد. در اين مسير نيز مطالعه و پژوهش ارزشمندي در سال گذشته صورت گرفت و همان مطالعه انشالله چراغ راه ما خواهد بود.
   1397/3/5 09:48
  
تعداد بازدید :  976