در راستای کنترل مصرف آب:
پایش مداوم خط انتقال آب به شهرک های مسکونی جم

شركت پالايش گازفجرجم در راستاي مصرف بهينه آب و كنترل مصرف،پايش مداوم خط انتقال آب مصرفي به شهرك هاي مسكوني را در دستور كار خود قرار داده است.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش گازفجرجم،رفع نشتي از اين خط انتقال آب كه 25 كيلومتر طول دارد به صورت مستمر در حال انجام است و تلاش ميشود هدر رفت آب در اين خط لوله قديمي به صفر برسد.
با تاكيد مديرعامل ،تيم هاي تخصصي شركت پالايش گازفجرجم با برنامه ريزي هاي روزانه خود هر گونه هدر رفت آب در اين شركت را كنترل و از خط لوله انتقال آب به شهرك هاي مسكوني پايش مستمر بعمل مي آورند.
نشست هاي منظم "هم انديشي آب" بمنظور بررسي وضعيت موجود به دستور مهندس نجفي و بستن كليه ي واترتروپ ها در ماههاي گرم سال از ديگر اقدامات اين كميته مي باشد.
با توجه به بحران موجود در ذخاير آب منطقه و ضرورت صرفه جويي در اين زمينه،شاهد كاهش 50 درصدي ميزان مصرف آب در عمليات تعميرات اساسي شركت پالايش گازفجرجم در سالهاي گذشته بوده ايم.
نمودار مصرف آب در حين عمليات تعميرات اساسي در واحدهاي شيرين سازي نشان مي دهد هر سال نسبت به مدت مشابه در سال هاي گذشته ميزان مصرف آب به شدت كاهش يافته است.
   1398/3/26 15:17
  
تعداد بازدید :  661