بازدید مهندس الله وردی مدیر مهندسی و توسعه شرکت پالایش گازفجرجم از پروژه احداث سد باغان

 
پروژه احداث سد مخزني باغان يكي از پروژه هاي مهم استان بوشهر محسوب ميشود كه با مشاركت فعال شركت پالايش گازفجرجم در حال ساخت مي باشد.
سد باغان بر روی رودخانه باغان که از سرشاخه های اصلی رودخانه مند میباشد و دارای حوزه آبریز به مساحت 734 کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه 259 میلیمتر میباشد احداث می شود.
رودخانه باغان یکی از بهترین رودخانه های محلی استان بوشهر دارای آب با کیفیت و مشخصات قابل شرب بوده و چند کیلومتر پایین تر از سد در اثر گنبدهای نمکی شور شده و به رودخانه مند می پیوندد.
 

متوسط آورد سالانه رودخانه باغان در محل ساختگاه سد بيش از 23 میلیون متر مکعب برآورد شده است.
هدف از احداث سد مخزنی باغان، تنظیم و کنترل جریان های نابهنگام و سیلاب های رودخانه باغان و نیز بهبود اراضی کشاورزی پایین دست و تأمین آب شرب و صنعت مورد نیاز شهرستان جم میباشد. از اثرات احداث سد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
  • افزایش اشتغال در محدوده طرح و جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها.
  • تامین آب مطمئن مورد نیاز صنعت منطقه
  • بهبود وضعیت زیست محیطی و تغییر کلیماتولوژی منطقه
   1398/7/21 11:18
  
تعداد بازدید :  969