رئیس فناوری اطلاعات شرکت پالایش گازفجرجم خبرداد

رئیس فناوری اطلاعات شرکت پالایش گازفجرجم خبرداد:
تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات در مقابل تهدیدات سایبری
مهندس محسن مختاری گفت : ایجاد زیرساختهای جدید فناوری اطلاعات برای بهره برداری و بکارگیری موثرتر اطلاعات و دانش موجود در شرکت از برنامه های مهم این واحد است و در عین حال تلاش کردیم  زیرساختهای موجود را در مقابل تهدیدات سایبری مقاوم سازی کنیم.
وي افزود: تهدیدات سایبری همیشه وجود دارد و با تاکید مقامات عالی وزارت نفت شرکت های زیرمجموعه موظف به تقویت زیرساخت های سایبری خود هستند و شرکت پالایش گازفجرجم اقدامات متعددی در این راستا انجام داده است.
رئیس فناوری اطلاعات شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به نگراني از شيوع ويروس كرونا گفت:  یکی از برنامه های واحد فناوری اطلاعات تقلیل تعداد کارکنان حاضر در محل کار  و توسعه خدمات شبکه اینترنت برای عموم همکاران می باشد.
وي ادامه داد:  علیرغم نگرانی عمومی از "کرونا ویروس" ،با اجرای مصوبات کمیته سلامت و مدیریت ارشد سازمان، این واحد طبق روال همیشگی در حال خدمات دهی به کارکنان است.
مختاري تصريح كرد: مسلما تولید پایدار درشرکت پالایش گاز فجر جم در شرایط فعلی بسیار با اهمیت بوده ، لذا واحد فناوری اطلاعات نیز در کنار دیگر واحدهای شرکت، اهتمام لازم برای حرکت در مسیر بالندگی و جهش تولید در شرکت خواهد داشت.
   1399/2/3 18:26
  
تعداد بازدید :  466