تشریح برنامه های زیست محیطی شرکت پالایش گازفجرجم در سال جاری

دوم اردیبهشت ماه،روز "زمین پاک" نامگذاری شده است و به همين مناسبت برنامه هاي زيست محيطي شركت پالايش گازفجرجم در سال جاري تشريح شد.
مهندس مرتضی عرب زاده،رئیس محیط زیست در مصاحبه ای کوتاه با ما ابرازداشت: نامگذاری روزهایی مانند"زمین پاک و یا هوای پاک"درتقویم ،درحقیقت یک سنبلی است که تمام جهان و شرکت های دولتی و غیر دولتی به سلامت کره زمین بیشتر فکر کنند.
وی همچنین به تعدادی از برنامه های مهمی که واحد محیط زیست شرکت پالایش گازفجرجم در طی سال جاری در جهت توسعه پایدار  و کمک به زمین و هوای پاک در نظر دارد اشاره و اظهار داشت:یقینا اجرای این برنامه ها بر"جهش تولید" نیز تاثیر مهمی خواهد داشت.
  1. تهیه سیاهه انتشارگازهای آلاینده محیط زیست و بررسی مدل انتشار آن گازها برای پالایشگاه و  محیط پیرامونی.
  2. پیگیری تهیه رد پای کربن در جهت کاهش گازهای گل خانه ای مطابق با تعهد ستاد شرکت ملی گاز در نشست زیست محیطی پاریس.
  3. مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه شرکت از طریق شرکت های ذیصلاح و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست.
  4. پیشگیری و کاهش احتمالی مواد شیمیایی و هیدرو کربوری به خاک و آب های زیر زمینی.
  5. انجام پایش های خود اظهاری فصلی.
 
   1399/2/3 17:52
  
تعداد بازدید :  562